Duben 1989

Sázava pořádaná SSM a BSP

Zábava ovykle pořádaná svazáky nebo brigádami sociallistické práce, ale taká hasičskými spolky, zahrádkáři, sportovci a tak podobně. Ovšem vždy to muselo mít punc oficielní akce s odpovídajícím počtem razítek. Ti první jmenovaní ovšem mívali nejméně problémů s povolováním.